« Home

 

Remus Foltoş - "Ionuţ Caragea - Oficiantul spontaneităţii"

Un studiu asupra operei poetice şi aforistice a lui Ionuţ Caragea

 

 

 

 

Editura eLiteratura din Bucureşti a publicat în mai 2017 volumul de critică literară "Ionuţ Caragea - Oficiantul spontaneităţii", semnat de Remus Foltoş. Volumul de 111 pagini reprezintă un studiu asupra operei poetice şi aforistice a lui Ionuţ Caragea. Volumul se poate comanda de la editura eLiteratura (e-mail: office@epublishers.info sau tel: 0722 156 408) sau din librăria Coresi. Alte cărţi de Ionuţ Caragea: www.ionutcaragea.ro
 
Remus Foltoş s-a născut la 5 iulie 1975 la Şomcuta Mare, jud. Maramureş. Urmează gimnaziul în Baia Mare şi Liceul de filologie „Mihai Eminescu” din acelaşi oraş (1993). Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filozofie, secţia Filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu o teză din Husserl (1998). Profesor de filozofie la Găeşti, Titu, Nucet şi Răcari (1998-2010). Master francez la UBB Cluj, Philosophie française; cu o teză din Husserl şi Lévinas (2008). Debut revuistic în 1990 cu epigramă (în suplimentul umoristic al ziarului „Graiul Maramureşului” din Baia Mare) şi editorial în 1995 cu volumul de poezie „Miercurea pe trambulină”, apărut la Cluj-Napoca, sub egida Casei de Cultură a Studenţilor. Din 2006 până în 2015 a mai publicat: Apologia invizibilului, eseu, ed. Zestrea, Baia Mare (2006), Floarea singurătăţii, poezie, ed. Zestrea, Baia Mare (2007), Soteriologie românească. Interbelicii, filozofie, ed. Zestrea, Baia Mare (2007), Trilogia vorbirilor îndrăgostite, poezie, ed. Singur, Târgovişte (2008), Absolutul interior sau interiorul absolut. Edmund Husserl, filozofie, ed. Zestrea, Baia Mare (2009), a doua ediţie Paideia, Bucureşti (2012), Gândind cu Plotin, filozofie, ed. Eikon, Cluj-Napoca (2011), Cele mai frumoase poezii sacre, poezie, ed. Singur, Târgovişte (2013), Trilogia începuturilor de stea, poezie, ed. Eikon, Cluj-Napoca (2014), Tratat de ontologie, filozofie, ed. Singur, Târgovişte (2014), Trilogia scrisorilor pe care nu le-am trimis niciodată, poezie, ed. Limes, Cluj-Napoca (2015). I-au apărut articole în Tribuna, Vatra veche, Luceafărul, Singur, Constelaţii diamantine, Caiete silvane, Mişcarea literară, Observator cultural, Oglinda literară, Nord Literar şi interviuri la Gazeta de Maramureş, Graiul Maramureşului, Caiete silvane, Luceafărul de seară, Clipa din S.U.A., Observatorul din Toronto etc. Este fondator şi director al revistei de filozofie şi cultură Socrate (2005-2009). Este redactor al revistei Singur.

 
CUPRINS:
 
DESPRE REMUS FOLTOŞ (pag. 5)

AVANT-PROPOS (pag. 7)

SPONTANEITATE ŞI POEZIE (pag. 11)

MORFOLOGIA SPONTANEITĂŢII (pag. 15)

CUM TREBUIE SĂ FIE POETUL (pag. 60)

O OSMOZĂ COSMICĂ – DESPRE AFORISM (pag. 63)

VERSURI DE REMUS FOLTOŞ ÎN ONOAREA ŞI SUB INSPIRAŢIA LUI IONUŢ CARAGEA (pag. 73)

INTERVIU (pag. 93)

BIBLIOGRAFIE (pag. 110)

 

FRAGMENTE DIN CARTE PUBLICATE ÎN REVISTE:

Revista ASLRQ nr. 1/2015: "Starea excepţională în poezia lui Ionuţ Caragea" (Citeşte)

Revista ASLRQ nr. 2/2015: "Subliminalul perplexant în poezia lui Ionuţ Caragea" (Citeşte)

Revista ASLRQ nr. 3/2015: "Sentenţiozitatea preţioasă şi frecventarea înţelepciunii în poezia lui Ionuţ Caragea" (Citeşte)

Revista ASLRQ nr. 4/2016: "Entuziasmul şi tragicul în poezia lui Ionuţ Caragea" (Citeşte)

Revista ASLRQ nr. 8/2017: "O osmoză cosmică. Despre aforismul lui Ionuţ Caragea" (Citeşte)

Revista Tribuna din Cluj nr. 320/1-15 ianuarie 2016: "Fascinaţia mărturisirii la Ionuţ Caragea" (Citeşte)

Revista Luceafărul de seară nr. din 15 februarie 2011: "Cum trebuie să fie poetul" (Citeşte)

Interviu cu Ionuţ Caragea în revistele: ASLRQ nr. 4/2016 (Citeşte), CLIPA nr. din 23/11/2015 (Citeşte), Luceafărul de seară nr. din 22/11/2015 (Citeşte)