Linişte
« Prima pagină
Linişte,
doar undeva,
pe-aproape de buze,
se tânguie dinspre iarbă
un greiere,
ca un mic muezin
îngenuncheat, aproape zdrobit
de tăcere şi frunze.

E linişte
densă ca ceaţa,
acum peste noi trecând norii
în udă răsuflare
se-ncarcă
trupul tău dimineaţa.

Îmi apeşi cu
un deget cuvintele
şi ele adorm,
îngropate în rouă
şi mirişte.

Ca un greiere
mă tângui în somn
încă visându-te.

Linişte !!!