Corespondenţă
« Prima pagină
Acest gând
Mi l-a zburat
Într-o zi o pasăre
Ca un dans
În care ţii pe cap inima.
 
Era o dimineaţă absolută
Şi nimeni nu se încumeta
Să o soarbă
Nici un strop.
 
Priveam leneş
Integrala insomniilor
Şi dintr-odată
Un ghem ţâşnindu-se eram.
Ca în leşin tăceam
Şi zborul
Acela îmi făcea radiografia.