Elefanţi albi
« Prima pagină
Printre rânduri
Se prefiră litere
 
Printre gânduri
Trec elefanţi albi
 
Nici o picătură de nge
Nu tulbură pagina
 
Ceara deschide flacăra
Spre alb
 
Zeiţa tremură
În coarda de argint