Singurătate
« Prima pagină
t timp petrecem în singurătate
Închişi în gândul că suntem singuri
Închişi în amarul gesturilor
Abandonate
Doar noi şi lacrimile
Făclii pentru singurătatea dintre tâmple
Singuri în faţa vieţii
Singuri în faţa morţii
Singuri ca nişte dumnezei mai mici
După prima zi a creaţiei
Nu mai este nimeni să ne semene
Nu mai este nimeni să ni se alăture
Pe drumul spre nicăieri
Străjuit de urletul stepelor sfâşiate de vânt
Pe drumul însufleţit doar de umbra
Pe care trupul a învăţat să o fure pământului...