« Home

Cărţi de eseuri critice şi cronici scrise de Ionuţ Caragea1. Literatura virtuală şi Curentul Generaţiei Google - 88 pagini, Editura FIDES, 2009 - citește
PDF-ul AICI

2. Esenţe lirice. Cronici literare 2007-2011 - 128 pagini, Editura FIDES, 2011 - - citește PDF-ul AICI

3. Esenţe lirice. Cronici literare 2011-2020 - 158 pagini, Editura Rafet, 2020, detalii în ziarul Crişana - citește PDF-ul Aici

 

Recenzii de Ionuţ Caragea în presa literară (reviste în ordine alfabetică)

 

Revista Acolada - nr. 3 din 2013; nr. 5 din 2013; nr. 9 din 2013; nr. 10 din 2014
Revista Actualitatea literară - nr. din 16 mai 2016
Revista Agero - nr. din 26 iunie 2008; nr. din iul. 2008; nr. din oct. 2008; nr. din 2 febr. 2010; nr. din 24 mar. 2010
Revista Armonia - nr. din 23 ian. 2011
Revista ASLRQ - nr. 7 din oct. 2016
Revista Atheneum din Vancouver - nr. din 4 mai 2008
Revista Baadul literar - nr. 3-4 din 2014; nr. din febr. 2015
Revista Basarabia literară - nr. din 27 sept. 2011
Revista Boema - nr. 12 din 2011; nr. 2 din 2013; nr. 4 din 2013; nr. 10 din 2014
Revista Caiete silvane - nr. 11 din 2010
Revista Caietele columna - nr. 97 din 2020, pag. 65
Revista Candela din Montréal - nr. din dec. 2007
Revista Citadela - nr. 12 din 2014
Revista Clement media - nr. din 8 ian. 2012
Revista Clipa din S.U.A. - nr. din 1 oct. 2011; nr. din 16 februarie 2013
Revista Constelaţii diamantine - nr. din mar. 2010; nr. din febr. 2011;  nr. din mar. 2011; nr. din febr. 2013
Revista Discobolul - nr. din oct-nov-dec 2014
Revista Ecouri literare - nr. 7 din 2011 (pag. 38)
Revista Expres cultural - nr. 10 din 2018 (pag. 12)
Revista eCreator - nr. din 24. oct. 2016; nr. din 7 dec. 2016; nr. din 13 mar. 2017
Revista Familia - nr. 10 din 2016
Revista Feedback - nr. 1-2-3 din 2012 (pag. 47); nr. 11-12 din 2016 (pag. 17); nr. 7-8 din 2018 (pag. 18); nr. 5-6 din 2019 (pag. 8)
Revista Glas comun - nr. 8 din 2009
Revista Luceafărul de dimineaţă - nr. 24 din 2010; nr. 5 din 2016; nr. 7 din 2016; nr. 8 din 2016; nr. 9 din 2016; nr. 11 din 2016; nr. 12 din 2016; nr. 1 din 2017; nr. 2 din 2017
Revista Luceafărul de seară - nr. din 9 martie 2010; nr. din 25 mar. 2010; nr. din 17 apr. 2010; nr. din 11 mai 2010; nr. din 8 iun. 2010; nr. din 24 sept. 2011; nr. din 3 dec. 2011; nr. din 31 martie 2013; nr. din 15 dec. 2014; nr. din 5 iulie 2016; nr. din 11 iunie 2018
Revista Mişcarea literară - nr. 3-4 din 2013; nr. 2 din 2016; nr. 4 din 2017
Revista Nord literar - nr. 2 din 2013
Revista Observatorul din Toronto - nr. din 15 dec. 2011
Revista O carte pe zi - nr. din 11 sept. 2007; nr. din 11 nov. 2011
Revista Oglinda literară - nr. 104 din aug. 2010 (pag. 6017); nr. 109 din ian. 2011 (pag. 6492); nr. 111 din mar. 2011 (pag. 6734); nr. 128 din aug. 2012 (pag. 8280); nr. 156 din dec. 2014 (pag. 10523); nr. 162 din iun. 2015 (pag. 10932)
Revista Omniscop - nr. din 29 aug. 2013
Revista Poezia - nr. 1 din 2011 (pag. 240); nr. 2 din 2017
Revista Port@Leu - nr. 4 din 2010; nr. 7 din 2010; nr. 8 din 2010; nr. 1 din 2011; nr. 9-10 din 2011; nr. 4-5 din 2013
Revista Pro Saeculum - nr. 7-8 din 2016
Revista Rapsodia - nr. din apr. 2015
Revista Singur - nr. din 21 febr. 2010; nr. din 21 ian. 2011; nr. din 2 mai 2013
Revista Timpul - nr. din 16 apr. 2010; nr. din 2 mai 2013
Revista Tribuna din Cluj - nr. 351 din 2017
Revista Urmuz - nr. din sept. 2014
Revista Vatra veche - nr. 3 din 2011; nr. 4 din 2013; nr. 11 din 2014; nr. 6 din 2017; nr. 9 din 2017; nr. 11 din 2017
Revista Visul - nr. din 27 iun. 2008; nr. din 18 oct. 2008; nr. din 25 mar. 2010; nr. din 17 apr. 2010; nr. din 14 aug. 2010; nr. din 22 aug. 2010; nr. din 22 ian. 2011; nr. din febr. 2013; nr. din aprilie 2013
Revista Zeit - nr. din febr. 2011; nr. din oct. 2011; nr. din ian. 2012