Teodora Cosmina Coloja
« Prima pagină

 

Biografie

Nume: Teodora Cosmina Coloja
Adresa de e-mail: teodoracoloja@yahoo.com
Adresa poştală: sat Buteni nr. 275, com. Buteni, jud. Arad, cod 317065
Telefon: 0749 801 508; 0257 320 044; 0747 827 376; 0740 308 297
 
CV literar
 
Debutul literar în februarie 2018, prin publicarea volumului de poezii „Portret de autor“ (editura Grinta, Cluj-Napoca), din colecţia „eCreator“, lansat în cadrul unor evenimente organizate la Bucureşti, în 2 şi 3 februarie, în colaborare cu editurile Detectiv Literar (la sediul editurii) şi Direcţia 9 (la restaurantul Trafalgar Pub).
Am apărut cu trei poezii în numărul din ianuarie 2018 al revistei Iancule Mare, editată de Asociaţia Avram Iancu, filiala Cluj-Napoca.
Am publicat în revista Contraste culturale şi antologia literară Ut sis populis — Să fim oameni, sub atenta îndrumare a distinsei doamne prof. Izabela Tănasă, sub egida editurii „Contraste culturale“ din Giurgiu.
Am participat în următoarele antologii apărute la editura „eCreator”, realizate de Ioan Romeo Roşiianu din Baia Mare:
       • Lacrima dragostei 1
       • Ateliere în paragine 1
       • Punte peste ani
       • Anotimpurile Cuvintelor:      „Primăvara cuvintelor”
                                                       „Vara cuvintelor”
                                                       „Toamna cuvintelor”
                                                       „Iarna cuvintelor”
Am publicat în antologia Literatura din călimară, vol. 3, antologatori: Mariana Petrache şi Stela Cheregi, în antologia Evadaţi din zăpadă, antologator: Florin Cezar Călin, şi în antologia Limba noastră cea română — Starpress 2018, antologator: Ligya Diaconescu
Am obţinut menţiune la concursul de creaţie literară „Lucian Blaga“ din Lancrăm-Sebeş (Alba) şi am mai participat la concursul „Tudor Arghezi“ din Târgu-Cărbuneşti (Gorj), ambele în anul 2017.
Premiile obţinute în 2018:
       • premiul revistei Discobolul (Alba Iulia) la ediția din 2018 al concursului „Lucian Blaga“
       • menţiune la concursul „Centenarul Unirii” al Revistei STARPRESS, cu participarea în două antologii: Limba noastră cea frumoasă, volumul pentru România şi volumul pentru străinătate, implicând poeţi din Anglia, Germania, Franţa, Spania şi Toronto (Canada), de unde vin cei mai mulţi scriitori care cer publicarea acestor antologii.
       • menţiune la concursul „Eroul din familia mea” organizat de Liga de Marină Navală din Mangalia (jud. Constanţa)
Activitate cultural-artistică în următoarele societăţi culturale:
• Fundaţia Culturală „Cetate Durgheu“
• Asociaţia Culturală „Avram Iancu“
• Asociaţia Culturală „Pro România“
• Asociaţia Culturală „Cultul Regina Maria“
• Asociaţia Culturală „Menumorut“
• Asociaţia Culturală „Vatra Românească“
• Asociaţia Culturală „Amicii Regelui Mihai“
Activitate cultural-artistică religioasă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu precădere Biserica cu Lună din Oradea, cu implicare totală inclusiv în organizarea şi managuirea activităţilor respective.
 
__________________________________________________________________________
 
Recenzii:
 
Teodora Cosmina Coloja şi poezia căutării şi regăsirii
 
Volumul de debut al poetei Teodora Cosmina Coloja relevă-n primul rând un spirit profund religios, un condeier care întoarce prinosul de sensibilitate şi trăire în tinda bisericii, adică exact acolo unde s-a salvat, conservat şi împlinit limba şi spiritualitatea acestui neam.
Într-o lume a libertăţilor prost înţelese, mesajul ei este cu atât mai temerar cu cât numai a scrie poezie poate fi demodat în zilele noastre.
Ea-şi asuma crucea expunerii sociale, îmbracă haina neînţelegerii şi, din dosul unei mistici de tip blagian provoacă toate corespondenţele cosmice în actul artistic, unul în care mizează nemijlocit pe disponibilităţile verbului poetic.
Sistemul ei de echivalenţe este alcătuit îndeosebi din cer, divinitate, apă, stele, pământ, fiecare în parte învestit cu valenţe spectaculoase şi împins până la marginea devenirii unei adevărate teme poetice în sine.
E uşor de perceput, în asemenea condiţii un enunţ liric care evită podoabele şi împodobirile inutile, cuvintele de prisos şi umplutură fiind evitate, fapt ce vorbeşte de-o nativitate care-i îngăduie să-şi însuşească doar atributele propriei poezii, prin substanţa ideilor.
Peste tot este căutare de sensuri, explorări ale necunoscutului dezvăluit lectorului transformat în complice la actul artistic, pas cu pas pus în situaşia de-a constata că după partea de început a cărţii caracterul de rostire poetică se accentuează în versuri de-o spectaculoasă prospeţime.
Discursul poetic al Teodorei Cosmina Coloja are substanţă, este coerent şi ritmat şi, mai mult decât orice, o anume spectaculozitate cu accente lirice evident vibrante ce vin din străfunduri, etichetata aceasta străbătând ca un fir roşu o carte în care cred, un debut demn de salutat într-o lume a experimentelor literare şi a căutărilor care scuza lipsa de talent sau amatorismul.
Ea munceşte mult pe text şi această muncă rodeşte acum, fiind vizibile raportările la real, deşi tema predilectă este relaţia cu Divinitatea, cu Înaltul, cu Cerul, locul identificat ca fiind soluţia nemijlocită pentru tot şi toate.
Din acest motiv, în această carte se configurează un discurs original care conturează un talent indiscutabil, de profundă elocvenţă plastică, unul în măsură să exprime, într-un pur limbaj poetic, dar în neşlefuit, trăiri de substanţială intensitate.
Teodora Cosmina Coloja depăşeşte unele tensiuni inerente începutului de drum în această aventură reală a creaţiei prin supunerea trăirilor la un echilibru care, perceput ca un reflex necondiţionat al implicării în real tinde să atingă întregul armonios din perspectiva frumuseţii pure.
Dintr-o altă vedere însă, avem între aceste coperţi poeme cât o destănuire, o închinare evidentă, chiar o renunţare la propriile viziuni, dorinţe şi aspiraţii în favoarea deciziei şi vrerii divine.
Din acest punct de vedere vocea ei se singularizează cumva în peisajul actual al căutărilor, iar ceea ce poete părea pueril în afara emoţiei credinţei capătă valenţe excepţionale, reuşind uşor să contureze o adevărată poetică a stării eului personal, unul văzut acum ca eu general tocmai datorită emoţiilor comune trăite şi identificate de fiecare creştin.
Din acest motiv climatul liric către care ne împinge este unul cald, afectiv, iar ideile şi sentimentele astfel declanşate ne introduc sau reclădesc atmosfera slujbei din bisericile joase, în care îl simţi pe Dumnezeu la numai o respiraţie distanţă.
Aşadar, cu versuri astfel investite emoţional Teodora Cosmina Coloja lărgeşte aria de contraste, iar cu un limbaj aparent simplu şi comun, familiar, pe care şi-l îngăduie în limitele actualei sale cunoaşteri poetice, iar această arie devine temelia pentru o poezie cu un mesaj propriu, singular, particular, pentru o poezie realmente însufleţită şi susţinută de interogaţia care-i îngăduie şi-i fluidizează comunicarea.
Poezia ca destăinuire, ca şi confesiune face din cartea Portret de autor una în care versul îşi menţine starea lirică vibrantă, tuşele groase fiind trasate de atitudinea şi reflexele meditative, toate izvorâte din acea uşor perceptibilă contemplare lucidă a lumii, a spaţiului şi timpului, a tot ceea ce este creat, a existenţei dramatice a lumii.
În acest volum ea îşi grefează imaginaţia şi trăirea peste elementele naturii, peste cele care odată stârnite, se amestecă între ele până la contopire, ideea că avem de-a face cu un poet solar amprentând spaţiul şi respiraţia poemelor.
Ea impregnează această stare scriiturii sale în toate formele materiei despre care vorbeşte, îngăduind revărsări spectaculoase peste obiecte şi fiinţe, ca o adevărată ofrandă adusă Creaţiei şi Creatorului acesteia, în fapt tema şi teza predilectă a cărţii cu care ne provoacă.
Ioan Romeo Roşiianu
 
__________________________________________________________________________
 
Cinstite Cititorule,
Am bucuria a vă aduce un debut şi pentru mine, a-mi fi alături de un poet care prinde pofta cărţii ce să-i presare numele-n copertă este un act de o profundă dăruire. Nu este musai să te ştii cu cel ce încearcă, dar este musai să-i sorbi fiece vocabulă, să-i prinzi trăirile-n propria simţire. Teodora Coloja intră cu putere în debut, din chiar titlul ales, Portret de autor, iar personal am avut o tresărire încă din atinsul cărţii de lucru. Am stăpânit în mine orice pornire şi am convenit, din mine, că un act de curaj trebuie atent detaliat. Botezătorul striga-n gura mare contemporanilor săi să ia sama la securea înfiptă în rădăcina pomului, iar eu am făcut din asta un important reper al vieţii mele, dar şi al activităţii poetice şi de editură.
Am apreciat din start curajul Teodorei Coloja şi vreau să aduc acum câteva însemnări care să deschidă gustul lecturii. Portret de autor pleacă la drum cu un poem denumit „Sunt rugă“, din care se proiectează conceptul poetic al cărţii. Şi Teodora pleacă „în vers duios ce-ţi cântă-n taină“, accentuează apoi prin „Ruga-mi spune cine sunt“ şi ni se dezvăluie de „inimă curăţată-n plâns“ şi nu doar atât; conceptul poetic prinde religiozitate prin „Sunt eu, dalbă mănăstire“, deci iată cât de multă curăţie în simţirea proprie, versul ridicând piscul accepţiei. Ne-ntoarce-n firescul omenesc prin „Coala albă de hârtie“, dar cu câtă uşurinţă saltă metafora prin „Face timpul să oprească în tăcere“ şi să nu vă întrebaţi de ce, oricum, pentru că poeta ce dintr-un nevăzut prezent diapazon cere „să sfărâm / Lacrima din negru gând“, de unde ni se prelinge, pur şi simplu, prin „Şoptite sunt lacrimi de vânt“, din care, cu curaj de neoprit, „Eu sunt candelă în noapte“ şi, ca să ne fie şi mai clară intenţia, „Sălăşluind în mine“!
Pe Om, Teodora îl descoperă „mântuind suflet“, apoi, o vedem cum din „Viaţa mea pustie“ transcende-n „Vie Liturghie-n dimineaţă“ şi o face „Strivind durerea“ peste „Piatra inimii din pământ“. Poeta ne-o spune clar că se simte „Venită din lacrimă“, dar „Încununată de iubire / Stând inimii legământ“. Preocupările faţă de propriul eu le determină o anumită cutezanţă, noţiune pe care o vom folosi destul de des, spre a reliefa o stare predominantă a poetei şi anume, totul prin raportarea la eu. Deci nu vreau să simt egocentrismul, cât această raportare aproape predilectă, iată, poezia Sunt eu, copilul venit pe lume cu un mesaj pe care poeta şi-l pune vederii, copilul deci „Ce aduc pe palmă timpul“ şi cum să se poată face mai seducătoare continuarea metaforei decât prin „Inimă într-o candelă fină“ sau „Iubire simţitoare-n har“ sau „Lacrimă spălând în taină“.
Cu siguranţă, poeta Teodora Coloja este un „Om cu teamă / Lăcrimând sfios din geană / La tine pe palmă“, încercându-se pe sine prin „Suflet muiat în mântuire“ şi, ca preocupare, să aducă-n versu-i „Linii din nemuriri“ prin „Val de mare-n spume“. Poeta,-n „Renasc”, se ştie din „Mamă din vale de plânset“ şi ne spune cum îşi doreşte să „Rămân ceea ce sunt“ . . . „Lacrima ce cade în pământ“ şi „Lacrimă din doina-n vânt“, ba chiar „Cântul pietrei cu mândră glăsuire“ şi, prin „Gândul tău în caier“, face iarăşi pasul de „candelă-n noapte“, luminând „Iubirea omului ce cuvântă / Stând în dragoste pe mână / Mântuind inimă plăpândă“, poeticul căpătând accente deosebite prin „Murmur de izvor“.
Sunt eu, poeta „Sfiosului râzând din poezie“; sunt eu, „Lumina-n cânt de suflet“; sunt eu, „Inima ce-n tine plouă“ sau, în „Sunt urma paşilor tăi“, poeta vine „Tremurând în prag de casă“ de unde-n strigăt cheamă: „Sunt chipul tău din noapte“. „Mângâind gând”, eu, ce-am dezvelit „Timp grăbit în clipă“ pentru ca, mai apoi, să izbucnească dinlăuntrul său: „Mântuie-mă în amor“ sau „Sunt fiinţa care / Din întâmplare / Am furat cu-o sărutare / Inima din pieptul tău“ . . . Uau, ţi-ai spune, ascultându-ţi încordul lecturii, ca apoi să te reverşi prin „rugă către Dumnezeu“. Sunt eu, continuă poeta, „Plină de-al tău amor“, după care, ce să vezi, conştiinţa timpului ce-l trăieşte prinde scânteie, Teodora Coloja simţind „durerea acestui veac“ şi ea este „copila / Ce-aduc armonia / Versului cu simfonia“; eu sunt, zice, „Floare-n cânt şi poezie“ sau „Ploaie-n om mângâiat“, „Slovă scrisă-n tainic vers“, „Rugă sunt“, „Chipul tău lăcrimând“ peste „Noapte în vis şoptit“, unde caută „Identitatea neamului din cânt“, iar pentru că simt cum trebuie, iată o strofă, să zicem, chiar pornind de la un vers, „Mângâind firav cuvânt“, deci: „Sunt ram ce plâng / Jalea sufletului din mormânt / Cu rugă spusă din pământ / Cresc floare-n ochi de suflet / Pe filă de cuvânt“ şi, mai departe, în „Sunt ceea ce sunt (4)“, poeta caută „Istorie reînviată-n gând” prin „Sânge ce ne baţi în vine / Identitatea unui neam“ şi din nou cutezanţă: „De pe fruntea ţării . . . / Palma să şteargă suspine, / Străbunii cheamă din glie / Glas duios de ciocârlie, / Mândra badei în port cu ie“. Şi pentru că nu-mi voi să închei abrupt, iată ce construcţie în „Sunt eu (9): „Suflet plăpând, bătând în geam / Ploaia ochilor stinşi / În cărbunii neaprinşi / Din candela ce pâlpâie / Aripă iubirii când fâlfâie“.
Poeta-şi vine-n liră peste noi, voindu-ni-se liră în sine, iar noi ne vrem să v-o pretindem de inflexiune în abordările Dumneavoastră, lectura imprimând o stare de apropiere, trup-minte-simţire. Totul se circumscrie eului propriu, poeta Teodora Coloja încercând o autodeterminare în relaţia sa cu Dumnezeu, spre care se raportează cu curajul unuia ce-şi cravaşează-n bună ştiinţă, dar şi în bună cunoaştere, sufletul pe Cărarea pe care, nu-i aşa, toţi ne-o dorim. Sunt ochi de umbră! . . . aflaţi dinspre mine fără să mă atingeţi, primiţi-mi versul într-o primenire pe care v-o ofer prin Portret de autor!
Iar noi din Aureo spunem un bun venit în debut, Teodora Coloja!
poet Marin Beşcucă — consilier al Editurii Aureo

Gândurile adunate
 
Din gândurile mele adunate
Sfios puse-n file de carte
Cutez să scriu în crâmpeie
Povestea ta, mândră FEMEIE.
 
Din gândurile mele adunate
Se scriu iubiri îngemănate
În palma inimii de frate
Făcând ca suflet să învie
În curgerea de ape line
Zâmbet în flori de păpădie
Cântând în tril de ciocârlie
Viaţa-n Rai şi armonie
Pe buzele mândrei cu ie
Stă scris armonios în poezie
Versul gurii-n mântuire.
 
Din gândurile-nfiripate
Mâinilor ce cuprind adunate
Iubirii-n penel de ploi pictate
La dor şi jale-n plâns de lacrime
Braţelor de sfinte Mame
Vin s-aştern şi eu
Ruga-n inimă de Dumnezeu
În taină plânge sufletul meu
Suferinţa lumii-n greu.
 
Mântuie, Doamne Dumnezeu,
Inimă, OM din sufletul meu.
 
11 aprilie 2017
Biserica de Lună


Sunt Femeie
 
Sunt eu, miracolul unei minuni
Cuprins în timp de genuni:
Amintirea aşezată-n floare
Picurată azi din rază de soare.
 
Picăturile de ploaie mă mângâie
Cu atingerea de apă lălâie,
Sunt contopită cu ele,
Dar braţele mele ating stele.
 
Florile-ncearcă să legene clipa,
Mâna e penel ce scrie cu aripa
Iubirea-nfiripată-n rouă,
Cristale picurând sub lună nouă,
Ochi de cer, căci plouă!
 
Iarbă renaşte la viaţă
Udată-n lacrimi de dimineaţă;
O calc în picioare plutind.
Ce rece-mi pare al meu gând!
Ochi de timp, încerc să te ating
Cu respiraţia inimii mele,
Dar tu tresari, tresari,
Speriat ţi-ai dat seama:
SUNT FEMEIE.
 
14 noiembrie 2017
Biserica cu Lună


Lacrimi de iubire
 
Când blândă mă aşez în părul tău
Suavă adulmecând tăceri
Simt ruga spusă-n Dumnezeu
Astăzi, în timp, parc-a fost ieri.
 
În mângâierea clipei ce apune
Raze de lumină-n strune
Mă faci ca să renasc în dor
Cu ochi de soare adormiţi pe-un nor.
 
Scrii vers la nesfârşit
Pe inima ce-ncepe să iubească
Oprind vibraţii într-un infinit
Tu rogi în taină cer cu Tată.
 
Şi aripa din pana mea
Parcă a-ncetat să bată
Când ochii tăi privind la stea
Şoptesc nopţii-n dor de fată.
 
Câte nu faci ca să rămâi
Mereu o amintire vie,
Dar Cuvântul cel dintâi
E scris cu lacrimi de iubire.
 
14 februarie 2018
Biserica cu Lună


Sunt ochiul tău din sfinţiri
 
Chipul tău blând în adiere caldă
Mă face să te cuprind în palmă
Cu flori de măr în părul nins
Iubirea mea e OMUL distins
 
Cu gândul mă aplec să scriu în rând
Cristalele ce-ţi curg precum în sfânt
O rugă spusă-i în legământ
Inimă, bătută eşti de vânt.
 
Aripa ta mângâie tăcerea
Iar clipa este şoaptă-n adierea
Ce se aşterne-n palma ta
Zâmbind cerului cu străluciri de stea.
 
Mirată te privesc cum stai şi-admiri
Picuri de ploaie ce cad din priviri
Doamne, iubire, iubite, tu încă nu ştii
SUNT OCHIUL TĂU
Adulmecând cer cu sfinţiri
Pe palmă de Rai în mântuiri.
 
2 martie 2018
Biserica cu Lună

 
Atinge-mă, sunt ruga ta în Iubire
 
Atinge-mi sufletul
Cu atingerea clipei în care mă contopesc
Căci iubite, te iubesc
Cu iubirea cerului revărsat în mine
Prin ochii tăi în Dumnezeire
 
Atinge-mă cu atingerea spusă în şoapte
Cu privirea cerului ce în noapte
Te cheamă în chemarea adâncă
Să mă cuprinzi cu a ta mână
Făcând din mine puternica stâncă
În care ochiul săpând lacrima
Să scrie în dor inima şi patima
 
Atinge-mă cu duioşia-n glas
În căuş de patimă fac popas
Şi lacrimă-n iubire-ţi las
Rugând tainic cerul tău
Înger-dar în har de Dumnezeu
Sunt ruga ta în mare greu.
 
Atinge-mă în pieptul care plânge
În palmă de cer, cu picături de sânge
Să pot în tine să renasc
Mugur de floare în zâmbet, în glas
 
Atinge-mă în privire, picurând iubire
Cu ochiul tău ce-mi dă mântuire
OM-DOMN din sfinţire,
Astăzi sunt Raiul tău
SUNT IUBIRE.
 
18 martie 2018
Biserica cu Lună

 
Atinge-mă, Iubire şi Fericire
 
Atinge-mă în picături de lacrimi
Rugă sfântă, spusă-n patimi
Aşezată stai în mine
Inimă strivind iubire
Sunt în tine, sunt cu tine
Blândă rază-n nemurire
Sunt suflet, gând de mântuire
 
Atinge-mă atunci când atingi luna
Sărutând cu lacrimă sfântă mâna
În semn de mulţumesc
Să-mi spui: TE IUBESC
Şi-n iubirea ce-o reverşi
Pe veci să mă botezi.
 
Atinge-mă cu ochiul din privire
Alungă dureroasa dezamăgire
Şi în clipa sfântă de iubire
Înalţă-mă în a cerului sfinţire.
 
Tu, lacrimă de dor,
Plânsă eşti în a tainelor iubire
FEMEIE cu ochi de Rai în fericire,
Te-am regăsit în roua petalelor,
În misterul timpului şi al clipelor
Scurse-n nesaţ pe-un nor
Iubito, iartă-mă, nu vreau să mor
De tine-mi este dor,
Dorul acesta nestins,
Care omoară orice chip
În marea vieţii şi-n nisip.
 
Dorul de tine,
Dorul contopit în mine
FEMEIE, dar din Dumnezeire,
Eşti inima topită în iubire
IUBIRE ŞI FERICIRE;
Tu, iubita mea din lacrimi
DE IUBIRE!
 
18 martie 2018
Biserica cu Lună


Atingerea ta
 
Atingerea ta pe file de Cuvânt
Face să vibreze în al meu gând
Amintirea glasului din cânt
OM-minune şi dor din pământ,
Astăzi stai veghind în taină
Icoana sufletului meu ca Mamă
Ascunsă-ţi e în palmă
Rugătoare rămâne în ramă
Plânsă în a ochiului geană.
 
Atingerea ta mişcă timpul inimii
Iată adierea vântului te dă iubirii
FEMEIE, plecată eşti pe veci
În filele cărţilor de poveşti
Mă întreb: Unde şi pe unde eşti?
 
Mi-ai luat tot cu plecarea,
Iar din suflet iertarea
Te cheamă să te întorci
La mine şi să-ntorci
Inima topind ca o felină
Iubirea cântată în cânt de liră
 
Te aştept cu aşteptarea frântă-n dor
Iubirea mea, am să mor,
Dar din tine s-a contopit
Lacrima timpului în mult dor
De al tău mă frâng în al penelului scris
Atingând tainic amor
Şi raza soarelui din Paradis
Te-am găsit şi te-am atins
Atingerea ta . . .
 
Iubita mea, dragostea mea, am venit
Să te opresc din mersul tău infinit
M-ai părăsit?
Sau dinadins mi-ai zâmbit?
Cu atingerea m-ai atins
E atingerea ta
Pe mine, cel amorţit
În timpul ce a obosit
Să aştepte la nesfârşit
A adormit
FEMEIE, CE MULT TE-AM IUBIT
Da, clipă-n aripă, m-ai atins
Şi zborul spre infinit
O, atingerea ta . . . !
 
18 martie 2018
Biserica cu Lună


Aş vrea . . .
 
Aş vrea să am liniştea-n suflet
Să zbor în visul tău pe-un nor
Să plâng durerea-n cânt şi dor
Ca, atingând cu mâna tâmpla,
Să renasc . . . şi-apoi să mor.
 
Aş vrea în zborul păsării măiastre
Să te găsesc printre astre,
Dar tu singur, OM plăpând,
Sălăşluieşti la mine-n gând.
 
Inima-n taină te priveşte,
Ochiul ruga aţipeşte
Clipa ce caută nestins
OMUL minunat şi neînvins.
 
Aş vrea ca în tăcerea nopţii
Suflet să înalţ PORŢII
Să strig clipei ce stă în tine:
Sunt raza ta în Dumnezeire.
 
Să te privesc cum privesc cerul
Ochiul tău despărţind misterul
Asemenea vântului ce picură
Toamna-n adieri de chiciură
În părul tău lăsând amintiri
Şi sărutări cu sfinte iubiri
Scrise de acum în zâmbete zglobii
 
Aş vrea . . .
Dar oare aş putea
Timp în veacuri să opresc
În inima pe care o iubesc?
FEMEIE, aş vrea . . .
Pe aripi de dor să te-ntâlnesc
Şi să TE IUBESC!
 
29 ianuarie 2018
Biserica cu Lună


Te-am iubit
 
Te-am iubit pe tine
Mai mult ca pe oricine
În inima topită
Zbor pe-a ta aripă
Inimă, inimă iubită
Atinsă sunt . . . de-a îngerului aripă
 
Te-am iubit mai mult ca altădat’
Iubire de cânt, te-am aflat,
Pe palmă de Rai te-am tot iertat
Plâns, lacrimă, durere şi oftat?
Şi pe tine ca iubit bărbat.
 
Te-am iubit cu patimă nestinsă
Lacrimă astăzi aprinsă
Stă luminând tainic chip
În timpul scurs în nisip
Clipei zugrăvite în zenit
Şi lacrimei plânse în infinit.
 
12 februarie 2018
Biserica cu Lună

 
Dragostea
 
Dragostea înfiripată
Clipeşte azi pe braţ de fată
Vorbe blânde-n glas duios,
Chip de zână ce frumos
Rugă sfântă-i în Cristos.
 
Dragoste atinsă-n ochi,
Lacrimi verşi peste-ai mei plopi
Făcând să răsară-n frunză
Gâdilatul de buburuză
Zâmbetul tău de zenit,
Aşteptat la infinit
E OMUL pe care l-am iubit.
 
Dragostea-n flori înspicate
Cuprinsă-i în dor de frate
Inima bate, bate departe
Plâns de ploi în bob de rouă,
Rugă sfântă-n lună nouă.
 
Dragoste, de când te ştiu
Sufletul mi-e tot pustiu
Chinuit cu dor nestins
Roagă icoane cu sfinţi
Să te-aducă iar la mine.
Rai iubit întru sfinţire,
Inimă-ţi dau cu jertfire.
 
Lacrimă sunt în Dumnezeire
Rouă ce-ţi dau iubire
Mângâierea ochiului în privire
Astăzi zâmbesc numai pentru tine.
 
12 februarie 2018
Biserica cu Lună

 
Scrisoarea aripei frânte în călimară
 
Mă adâncesc în gânduri precum un porumbel în zborul său inocent spre zările infinite. Cuprind cu braţele timide fărâma de Om ce o descopăr cu fiecare secundă de viaţă, chinuită pe meleagurile planetei cu vise plânse în colţul geanei de suflet, pe care încă o mai mângâi cu pana aripei din versul tău uitat în călimară.
 
Mă adâncesc asemenea pescăruşului în mare, gustând durerea şi amarul ce-ţi bântuie ungherele sufletului tău amărât, posac şi trist de atâta durere, scursă în tumultul apei din viaţa ce tocmai ţi-a trecut printr-o călimară uitată pe afară, în care ploaia a plâns cu ochi de cer lacrimi de cerneală în scrisoarea ce tocmai s-a înfiripat în penelul obraznic din inima ta.
 
Mă înfirip în tăcerea ce se aşterne mută şi plăpândă cu fiecare clipă de timp peste sufletul tău amorţit de singurătate, dar chemător mereu de linişte, de iubire, răbdare şi libertate. . . da, libertate — libertatea de a zbura spre infinitul din tine, de a pătrunde dincolo de ceea ce este al tău pe tărâmul necunoscut al Marelui EU. . . libertate care îţi dă posibilitatea de a te cunoaşte, de a pătrunde necunoscutul cu mrejele iubirii pătimaşe şi contopită în inima ta frântă de vremi inocente şi răzleţele, zglobii şi pure, ca sufletul tău de copil — lumea copilăriei tale.
 
Mă nasc vie, neobosită, odihnindu-mi privirea în căuşul palmei ce mă cuprinde odihnită pe albul imaculat al colii de hârtie. O, tu, ochi, iar ai udat cu picături de rouă raza florilor în şoapte tomnatice sub clar de lună nouă versul adormit parcă în călimară.
 
Mă întreb unde te-ai ascuns. Da, aud zâmbete zglobii ce turuie pe afară glasul sfânt în dor de Mamă. Ca o bunică iscusită, ce a adunat provizii în cămară, în timp cu anotimp, peniţa condeiului cu obrăznicia-i delicată amorţeşte în tăcere până şi firul de iarbă pe care-l striveşti cu atingerea paşilor în drumul tău infinit din trupu-mi neobosit.
 
M-ai strivit cu trupul tocmai când am început să privesc, să prind viaţă în ochiul cu lumină de cer, ascuns în palma căuşului, în palma ta de CREATOR.
 
O, da, cu iertare şi reverenţă mă închin în faţa ta, POET.
 
DA, E POETUL! Reazem şi stâlp, dor în dor de gând, dar neobosit vers în glasul mamei cântând Iubirea sfântă pe pământ.


 
Te iubesc, Iubire, şi . . . mor
 
Iată că din această Iubire ce mă inundă, ce se revarsă în mine, ce se renaşte în raza de zâmbete, îmi renaşte clipa şi viaţa care mă face să scriu la nesfârşit versul neobosit.
 
Timpul ostenit se opreşte cu mine la masă ca să mai stăm de vorbă că şi el parcă a obosit, dar nu recunoaşte. Vrea să mă păcălească, să mai facă din nou să călătoresc şi . . . să iubesc.
 
Şi iată, TE IUBESC cu fiecare secundă ce se scurge în bătaia de vânt, scriind cu sufletul plăpând acel cânt la nesfârşit de timp amorţit, dar cântând la infinit Iubirea Inimii Soarelui din Paradis.
 
Scriu ceva pe coala imaculată de hârtie, nu mă opresc. Simt cum de undeva doi ochi frumoşi mă privesc, de parcă ar fi rupţi din fărâma de cer şi contopiţi cu mine în Rai, unde flacăra iubirii mă mistuie şi mă inundă precum apa vie, în propria mea nebunie, plânsă în roua lacrimilor din iubire. Mă roagă la nesfârşit rugăciunea sfântă, scrisă în Cuvânt să nu mă opresc, ci să scriu din inimă curată, să . . . IUBESC colţ de Rai şi OM pământesc.
 
Parcă neliniştea care s-a instalat în mine de la disconfortul atâtor priviri de ochi, ce-mi cântă în mântuiri, mă face să tremur, să nu-mi găsesc locul, să mă-ncălzesc mai tare, iar inima mereu să fie într-o agitaţie continuă, se agită cu neastâmpăr şi cu greu reuşesc să-mi controlez tremurul sufletului, roşeaţa feţei care parcă arde în obrajii mei deja înroşiţi de petalele florilor din viaţă. Mâna deja tremurândă devine deja blândă, când penelul o îndeamnă să vorbească în tainele colii de hârtie, să-mi vorbească mie, celui ce mă caut la nesfârşit în propriul EU, să vorbească acelui EU, în imaculatul meu, care iată e aici dornic să mă cunoască atingându-mi sufletul, sensibilitatea de necuprins . . . inima şi . . . IUBIREA!


Scrisoarea iubirii jertfite
 
Încăperea sufletului. . . rece şi goală, mută şi tăcută. . . aşa sunt eu acum, când pasul tău se pierde în noapte, în îndepărtatul necunoscut. . . OM, ce mult m-a durut plecarea ta, iar acum, depărtarea şi frica de tine mă năuceşte, mă duce la disperarea mută a durerii că te-am lăsat să pleci, să fugi domol în zborul de înger. . . Strigă în mine o chemare care nu-mi lasă în răbdare inima să mai bată. . ., iar dacă bate, mă sufocă cu o sufocare ce-mi cere respiraţia ta în sărutări tandre de iubire, topindu-mă precum ceara de lumânare în ochi tăi încă flămânzi de mine, de atingerea mea, înroşiţi de focul pasiunii şi al patimii, ce încă mai pune stăpânire pe tine, ca atunci, în acea noapte. . . noaptea noastră înainte de plecarea ta, când am rupt perdeaua inocenţei dintre noi şi pasionala dragoste ne-a cuprins în valul ei. . . Am făcut dragoste robindu-ne sufletele şi trupurile unul altuia într-o dăruire de viaţă şi moarte, de parcă ne simţeam sfârşitul apropiindu-se ca o fiară, să ne omoare, să ne sfâşie şi fărâma plăpândă de inimă, dăruită cu atâta pasiune.
 
Dragostea mea, în atingerea de aripă, în vis, oare chiar am fost criminală că te-am sfâşiat? . . . EU, chiar eu, fiara, demonul şi îngerul din mine — strigătul de disperare cheamă şi acum raiul IUBIRII să mă inunde cu ploaie de lacrimi în iadul meu, în care tăciunele iertării încă mai roagă cu disperare o clipă de îndurare. Vino, auzi a mea chemare, nu-ţi fie teamă de atingerea mea demonică, căci aripa îngerului, deşi e frântă, doreşte strângerea ta de mână, iar eu, nebuna din nebună, plâng în delir propriul meu chin, viaţa amară în pelin, rugând din senin. . . Iată, o lacrimă în chin! Mântuie al meu suspin în lacrima peniţei ce mai curge în durere picăturile sufletului în sânge.
 
Doamne, ochiul tainic din POTIR astăzi ne frânge IUBIREA sufletelor dăruite cu atâta milostivire.
 
IUBIRE!